Terapi: Stress

När man har ett stort behov av att hinna med mycket och ta hänsyn till olika krav, kan kroppen reagera med stress. Det är i grunden en naturlig reaktion som ger extra kraft, hjärtat slår snabbare och mer energi slussas ut i musklerna. Detta sker både vid fysisk och psykisk ansträngning.  

Vid för mycket stress utan tillräcklig återhämtning kan vi få varningssignaler på ohälsosam stress, till exempel: svårt att sova, svårt att koncentrera sig, dåligt minne, ångest, svårt att koppla av, nedstämdhet eller ont i kroppen. Om man inte kan komma i balans igen är det viktigt att söka terapi som hjälp, annars riskerar man att bli sjuk av stress.

Bakgrund till ohälsosam stress

Den yttre orsaken till ohälsosam stress kan vara en pressande arbetssituation som är svår att påverka, hög arbetsbelastning och ibland kanske ett krävande privatliv därtill. Småbarnsår, sjukdom, dödsfall och separationer innebär till exempel en extra belastning av stress.

Det finns även faktorer i vårt inre som kan påverka hur stressade vi blir. Stress är en konsekvens av att de upplevda kraven på oss överstiger våra upplevda resurser. Det vill säga stress påverkas av hur vår hjärna tolkar såväl signaler på krav som egna resurser. Gemensamt hos många som drabbats av svåra stresstillstånd är en bristande förmåga att kunna värna sina egna behov, till exempel genom att sätta gränser eller att vara medveten om rätten till sina behov.

Våra mentala förhållningssätt kan bidra till stress. Ofta är det inte antalet timmar vi arbetar som är värst, utan det är den inre stressen. Inre stress skapas till exempel om vi i våra tankar oroar oss för vad vi ska göra senare eller tänker på vad vi borde ha gjort tidigare. Vår hjärna har en fenomenal förmåga att föreställa sig hot – vilket ibland kan vara en tillgång – men ofta är en belastning.

Att bli fri från ohälsosam stress

Varje individ och livssituation är unik. I terapiarbetet är det viktigt att gemensamt utforska vad som skapar såväl yttre som inre stress. Ofta har vi beteendemönster som bidrar till stress. Här kan metoder som KBT eller Psykosyntes vara till hjälp för att utveckla nya sätt att hantera tillvaron. Ibland har vi en sårbarhet för särskilda situationer som skapar stress. Vi kan behöva titta på hur vi tolkar omgivningens krav och våra egna resurser. Med hjälp av olika metoder kan vi sedan stärka självkänslan och förmågan att sätta gränser. Mindfulness och Acceptance & Commitment Therapy (ACT) kan användas för att hitta lugn & ro och mer balans i livet.

Scroll to Top