Terapi: Beteendemönster

En vanlig orsak till problem i livet är att vi har beteendemönster som ställer till det. Ofta är vi till en början inte medvetna om att det är våra egna mönster som till viss del skapar svårigheterna. Inom terapiformen psykosyntes används uttrycket delpersonlighet för att beskriva de beteendemönster vi tenderar att fastna i. Några exempel på delpersonligheter som kan ställa till det är:

  • Presterare – Är en duktig högpresterare upptagen av en lång att-göra-lista, medan vila och rekreation får för lite utrymme. Fastnar i höga krav och överdriven målorientering.
  • Till lags – Känner in hur andra mår och vad de behöver, och bryter ryggen av sig för att göra andra till lags. Har svårt att sätta gränser och uttrycka vad hen själv behöver.
  • Oroare – Oroar sig mycket och lever med tankar på det hen är mest rädd för. Fokuserar på allt som kan gå fel och lägger ner mycket energi på att försöka förutse risker.

Vi kan upptäcka våra delpersonligheter genom att reflektera kring de olika roller vi spelar i vårt liv, eller vilka vitt skilda egenskaper vi kan uppvisa i olika situationer. Alla delpersonligheter bär i grunden på värdefulla egenskaper. Problemet blir när autopiloten är inkopplad och vi inte medvetet har valt hur vi ska bete oss. Vi kan få överskott/underskott på beteenden och därmed obalans i livet.

Bakgrund till beteendemönster

De allra flesta delpersonligheter grundläggs under vår tidiga uppväxt, men kan också utvecklas och förstärkas senare under livet. När vi som barn möter problem i livet och viktiga grundläggande behov (t ex trygghet, empati, gemenskap) är hotade utvecklar vi omedvetet reaktiva strategier för att undvika den sårbarheten. Efter upprepning och utveckling av strategin bildas ett mönster av tankar, känslor och beteenden – en delpersonlighet har formats.

Om vi vuxit upp i en allt igenom stöttande miljö präglad av ovillkorlig kärlek har vi sannolikt byggt upp beteendemönster som enbart tjänar oss, så kallade autentiska delpersonligheter. Men om vi vuxit upp i en miljö där våra behov inte blev naturligt tillgodosedda har vi utvecklat reaktiva delpersonligheter – som visserligen hjälpt oss överleva men som i vårt vuxna liv ofta inte är så funktionella längre. De kanske hindrar oss mer än de tjänar oss.

Att bli fri, hitta mer hjälpsamma sätt och nå balans

Den som inte kan styra sig själv är inte fri. I arbetet med delpersonligheter behöver vi gå ifrån att vara styrda av våra delpersonligheter till att lära oss att styra dem. Vi behöver utveckla förmågan att vara regissörer i våra egna liv där delpersonligheterna blir våra skådespelare som vi kan ge regi. Ofta innebär det att tona ner delpersonligheter som tagit mycket plats och istället utveckla nya delpersonligheter med egenskaper som kan komplettera och hjälpa oss till bättre balans i livet. I arbetet med delpersonligheter kommer metoden huvudsakligen från psykosyntes, medan vissa redskap från KBT ibland kan komplettera.

Scroll to Top