Terapi: Ångest

Ångest kan beskrivas som starka känslor av oro och rädsla. Ofta ger ångesten kroppsliga symptom. Hjärtat slår snabbare, man kanske får svårare att andas, blir svettig och får kanske som en klump i magen. De flesta känner någon gång ångest. Men om man har starkare ångest som stör livet behöver man få hjälp.

En form av ångest kallas panikångest. Det är stark ångest som kommer plötsligt och varar i minst några minuter. Man kan få hjärtklappning, en tryckande känsla över bröstet och svårt att andas. Panikattacken är inte farlig i sig. Däremot är det vanligt att man tror att något livshotande ska hända.

Bakgrund till ångest

För många är ångesten kopplad till något obehagligt som hänt tidigare eller till något man tror skulle kunna hända i framtiden. Det är vanligt att få ångest om något svårt i livet händer, till exempel i samband med att man går igenom en separation eller vid besked om en allvarlig sjukdom. Man kan också få svår ångest utan att man riktigt förstår varför, eller så anar man ett samband men förstår inte varför man reagerar så starkt.

Ångest kan också vara ett symptom på en mängd nedtryckta känslor. Det är inte alla av oss som har fått lära sig att hantera känslor under sin uppväxt. Vissa har kanske växt upp i en miljö där man tvingats dölja eller avvisa sina känslor. Ibland försöker vi få våra känslor att försvinna för att vi är rädda för dem. Men känslor är energi och försvinner inte, utan undertryckta känslor kan skapa en mängd störningar.

Att bli fri från ångesten

Det finns flera olika terapimetoder som fungerar bra vid ångest. I terapiarbetet rekommenderar jag metod beroende på orsak och vilken typ av ångestproblematik det rör sig om. Med KBT kan man kartlägga negativa tankar och problematiska beteenden som skapar ångest, och sedan arbeta med att vända dessa. Acceptance & Commitment Therapy (ACT) ger hjälp att hantera svåra känslor och att bli mindre störd av jobbiga tankar. Mer känslofokuserade terapimetoder kan användas för att bearbeta nedtryckta känslor. Ångest kan också vara en konsekvens av att vi sitter fast i vissa beteendemönster. Då kan Psykosyntes vara till hjälp för att utveckla mer flexibilitet och hitta nya sätt att hantera tillvaron.

Scroll to Top