Samtalsterapi Stockholm

Välkommen till min mottagning för samtalsterapi med lugnt och centralt läge i Stockholm. I samtalsterapin upptäcker vi oss själva, våra möjligheter till utveckling, för att finna en mer framgångsrik väg i livet. Med engagemang, närvaro och stöd finns jag vid din sida under terapin.

Samtalsterapi som ger dig möjligheter

Samtalsterapi är en investering i dig själv. Människan är så sinnrikt utformad att i varje hinder vi upplever finns också fröet till personlig utveckling. Som samtalsterapeut är jag välbekant med människans psyke och de samband som gäller där. Det jag vill ge dig i terapin är ett tryggt och empatiskt stöd till att upptäcka dina möjligheter i livet. Och redskapen att skapa mer av det liv du längtar efter.

Samtalsterapi-i-Stockholm

”Vi vet alla intuitivt att det hjälper att ha någon stöttande och medkännande att prata med när livet krånglar”


Individuellt anpassad samtalsterapi

Till min mottagning för samtalsterapi i Stockholm kommer människor med olika typer av svårigheter. Jag har kunskap och erfarenhet för att se sammanhang och tillsammans med klienten hitta orsaken till det som krånglar. Sedan anpassar jag lyhört samtalsterapin till varje klients individuella behov.

Eftersom jag är utbildad inom flera olika metoder för samtalsterapi kan jag välja ut och tillämpa de mest hjälpsamma metoderna. I grunden har jag psykosyntes och integrerar därtill metoder från KBT, ACT, schematerapi och compassionfokuserad terapi m. fl. Förutom samtal så arbetar jag ofta med upplevelsebaserade övningar för att hjälpa klienter att utveckla nya förmågor och färdigheter

HJÄLP MED T EX:

 • Beteendemönster
 • Självkänsla
 • Självförtroende
 • Medberoende
 • Livsriktning
 • Stress och utmattning
 • Oro och ångest
 • Nedstämdhet
 • Relationsbekymmer
 • Livskriser
 • Livsmönster
 • Sorgbearbetning
 • Existentiella frågor

Mina specialområden för samtalsterapi

Jag har över tid valt att fördjupa mig extra i några särskilda områden för samtalsterapi. Dessa specialområden är självkänsla, beteendemönster, medberoende, livsriktning och stress. Här har jag samlat på mig effektiva metoder och verktyg som är särskilt anpassade för ändamålet. Genom att ha arbetat med många klienter har jag också en stor erfarenhetsbank att tillämpa i terapin.

Samtalsterapi och Coaching i Stockholm

”Människan är så sinnrikt utformad att i varje hinder vi upplever finns också fröet till personlig utveckling.”


Hur börjar vi?

Mejla mig gärna för bokning av ett första möte och prisuppgifter. När du mejlar så skriv gärna några korta rader om dig och det du vill ha hjälp med.

Under det första mötet pratar vi om det som gör att du söker terapi, om dina behov och önskemål. Du får tillfälle att ”provprata” och känna dig för. Jag lägger ofta fram lite tankar om vad vi skulle kunna titta vidare på, så att du kan få en uppfattning om hur jag jobbar som terapeut. Om du väljer att fortsätta gör vi tillsammans upp en plan för hur vi går vidare.

Jag erbjuder både kortare terapi för avgränsade problem liksom längre terapi för mer omfattande utveckling. Vi träffas en gång i veckan eller varannan vecka beroende på vilka behov och förutsättningar som finns.

Vid förhinder är det viktigt att du meddelar avbokning av tid så fort som möjligt. Avbokning senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras.

Hur terapi hjälper

Vår hjärna och hur vi fungerar psykiskt formas delvis av våra upplevelser. Vi styrs på en omedveten nivå av tidigare erfarenheter och de tolkningsmallar och beteendemönster som vi då utvecklade. Man kan se det som att vi ”programmerats” att fungera på ett visst sätt. I terapi arbetar vi med att förändra den här ”programmeringen” i de fall den blivit ogynnsam och ställer till det i livet.

Det finns flera olika inslag i terapi som kan verka läkande och skapa förändring, exempelvis: Genom att medvetandegöra våra beteenden och arbeta med tankar och hur vi förhåller oss till känslor i nutid kan vi förändra våra beteendemönster. Ibland behöver man gå djupare och arbeta med känslominnen och de tolkningar vi byggt in i det förgångna för att det ska ske en genomgripande förändring. Centralt och viktigt i terapi är också den terapeutiska relationen mellan klient och terapeut. Att få nya goda relationella erfarenheter i terapin där vi saknat sådana verkar läkande.

Scroll to Top