Om mig

Samtalsterapeut i Stockholm
Anna Järkestig är samtalsterapeut och coach i Stockholm med mottagning centralt. Anna ger dig stöd till att upptäcka och använda dina möjligheter i livet.

Utbildning som terapeut

  • Diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes, en 4 årig diplomutbildning hos HumaNova
  • Basutbildning i integrativ psykoterapi (s.k. steg-1 kompetens), där metoder från bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) integrerats
  • Diplomerad coach på Senior Practioner nivå enligt EMCC
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) specialistkurs, Svenska Psykologiinstitutet
  • Compassion Focused Therapy (CFT) avancerad nivå, Compassionfocus Sweden
  • Schematerapiutbildning modul A-B, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Mitt arbetsområde är psykisk friskvård och förbättrad psykisk hälsa. Jag behandlar inte diagnosticerade psykiska sjukdomar.

Trygghet & kvalitetssäkring

Jag har tystnadsplikt och följer Psykosyntesförbundets etiska regler, se Psykosyntesförbundets hemsida. Innehar ansvarsförsäkring och F-skattsedel.

Jag är auktoriserad som samtalsterapeut av mitt yrkesförbund Psykosyntesförbundet. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som innebär att jag varje år måste fullgöra minst 200 terapisessioner med klienter, fortbilda mig samt gå i regelbunden handledning. Jag har arbetat på heltid med samtalsterapi och coaching sedan år 2013. 

Egen förankring

För att kunna vara en bra samtalsterapeut krävs god självkännedom. Jag har gjort ett gediget arbete med mig själv och genomgått 100 terapisessioner hos auktoriserad samtalsterapeut samt ca 80 terapisessioner hos legitimerad psykoterapeut.

Jag tror på att leva som jag lär. För mig innebär det till exempel att jag praktiserar mindfulness, psykosyntes, ACT och CFT i mitt eget liv. Vi blir aldrig färdiga med vår egen utveckling, utan livet innebär ständigt lärande – fast på nya nivåer.

Bakgrund tidigare

Jag är född 1967 och har hunnit med livserfarenheter såväl som ett annat yrkesliv innan jag utbildade mig till samtalsterapeut. I botten har jag en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi (LiTH) och MBA-utbildning (UMass, USA), som genom åren kompletterades med utbildningar inom ledarskap och kommunikation.

Jag har erfarenhet från olika chefs- och ledarroller inom marknadsföring och media, bland annat som nordisk marknadschef och verksamhetschef i Norden. Efter flerårigt arbete i ledningsgrupp vet jag hur det är att ta ansvar för en större affärsverksamhet.

Intresset för personlig utveckling har alltid funnits, men formerna för det har skiftat. Med åren blev den inre rösten starkare, vad som var betydelsefullt förändrades och mitt liv vände riktning.

Scroll to Top