Terapi: Depression

Att ibland känna sig ledsen och nedstämd är en naturlig del av livet, om än inte så roligt. Vi kan hamna i tillfälliga svackor av nedstämdhet till exempel vid påfrestningar i livet eller förändringar i hormonbalansen. Men ibland går inte nedstämdheten över utan fördjupas till en depression. Vanliga kännetecken på depression är:

  • Sänkt sinnesstämning med nedstämdhet
  • Oroskänslor eller ångest
  • Sömnstörningar, svårt att somna in eller vaknar upp tidigt
  • Nedsatt aptit, maten smakar inte
  • Nedsatt koncentrationsförmåga, svårt att hålla tankarna samlade
  • Försämrad initiativförmåga, svårt att komma igång
  • Svårare att bli känslomässigt engagerad, känna glädje eller intresse
  • Pessimism, känslor av mindervärde eller skuld
  • Tappad livslust, känslor av meningslöshet och ev. självmordstankar

Om du varit nedstämd under mer än två veckor med några av ovan symptom är det viktigt att du söker hjälp. Jag arbetar med terapi för nedstämdhet och lättare depression, där man fortfarande klarar av ett fungerande vardagsliv. Vid svårare depression är det viktigt att du kontaktar din vårdcentral.

Bakgrund till depression

Det finns flera olika orsaker till att man kan bli deprimerad. Man räknar med att nästan hälften av alla kvinnor och var fjärde man blir deprimerade någon gång under livet.

Svåra livshändelser eller yttre påfrestningar kan utlösa en depression. Det kan handla om förluster, sorg, eller sjukdom. Långvarig stress från en ohälsosam situation på jobbet eller privat kan slita ner en människa. Vi har olika sårbarhet för att reagera med depression vid påfrestningar. Sårbarheten kan vara biologisk eller grunda sig i smärtsamma upplevelser tidigt i livet.

Det finns friskfaktorer som kan minska risken att utveckla depression. En trygg och stabil livssituation med ett stödjande socialt nätverk kan skydda oss från depression. Att vara aktiv på flera olika livsområden som ger belönande känslor är skyddande. Likaså har regelbunden träning antidepressiv effekt. God sömn är viktigt, då det är under sömnen som hjärnan underhålls. På senare år har kunskap tillkommit om hur självmedkänsla kan motverka depression.

Att bli fri från lättare depression

Ett första steg i terapi för nedstämdhet och lättare depression är att tillsammans utforska vilka symptom som behöver prioriteras i arbetet. För att säkerställa att det rör sig om en lättare depression kommer jag be dig fylla i ett enkelt skattningsformulär. Vi tittar på vilka friskfaktorer som finns eller kan förstärkas. Metoderna i terapin hämtar jag från KBT och ACT, med komplement av Mindfulness och självmedkänsla. Centrala delar i terapin brukar vara att vända negativa tankar och antaganden, liksom att förändra livet i positiv riktning.

 

Scroll to Top