Företagstjänster

Som terapeut och coach med tidigare bakgrund inom näringslivet erbjuder jag företag stöd och utveckling för medarbetare och ledare. Jag hjälper individer att utveckla hjärnkraft och att växa, oavsett om det gäller ledarskapscoaching, coaching i självledarskap eller samtalsterapi.

Jag har sedan 2012 coachat allt ifrån medarbetare och projektledare till avdelningschefer och VD. Innan jag utbildade mig till coach och terapeut arbetade jag ca tjugo år inom näringslivet i olika ledande roller. Med både psykologisk kompetens och lång egen erfarenhet av ledarskap kan jag skräddarsy det stöd som behövs.

Ledarskap – att utveckla hjärnkraft

För att leda oss själva och andra behöver vi sätta oss över ett stort antal medfödda beteenden som vår hjärna tar till. Exempelvis tendensen att: gilla det man känner igen, gå på rutin, enbart lita till sin egen erfarenhet och undvika obehag.

Det som gör utveckling svårt är kopplat till att hjärnan är konstruerad för att spara energi, vilket innebär att många funktioner är automatiserade:

  • Större delen av våra tankar är undermedvetna automatiserade tankar, med fokus på att bevara status quo för vad vi gör och tycker.
  • Det mesta av vad vi gör under en dag är baserat på vanor.
  • Vårt belöningssystem är byggt för att söka enkla, snabba belöningar och undvika obehag.

För att utvecklas behöver vi träna vår hjärna i olika färdigheter i att hantera våra tankar och beteenden. Vi behöver också ta en mental kontroll över vårt belöningssystem.

Coaching i självledarskap

Självledarskap är förmågan att använda sin självmedvetenhet till att styra sitt beteende flexibelt och i konstruktiv riktning. Här coachar jag i att utveckla:

  • Självmedvetenhet, vilket är förmågan att löpande uppfatta och vara medveten om sitt medvetandeinnehåll (känslor, tankar, beteende).
  • Förmågan att agera i linje med sina värden – och inte på impuls eller sitta fast i gamla mönster av tankar och beteenden.
  • Nya beteendemönster för att komma tillrätta med olika utmaningar, exempelvis: stress, prestationsångest, självförtroende, sätta gränser, uppskjutarbeteende, presentationer inför grupp, kreativitet.

Ledarskapscoaching

Yttre ledarskap grundar sig i personligt ledarskap. Ledarskap betyder att kunna leda sig själv och andra. Här coachar jag i att vidareutveckla sitt självledarskap samt att utveckla:

  • Målbilden för sin ledarroll, utifrån medvetenhet om sitt nuläge som ledare.
  • Nya egenskaper och beteendemönster för att nå sin målbild. Coachingen är hands-on och man får stöd att växa i sina nuvarande utmaningar.
  • Viktiga ledarskapsförmågor, exempelvis förmågan att: kommunicera, motivera, ge feedback, coacha och utveckla medarbetare, organisera, skapa teamwork, vara förebild, leda framtiden.

Coachande bollplank

Att vara entreprenör eller småföretagare kan vara både ensamt och pressande. Jag stöttar dig som driver ett mindre företag genom att agera coachande bollplank. Du får hjälp att lyfta blicken och hitta fler perspektiv. Stöd att ta dig an utmaningar och hitta vägar att nå dina mål. Når jag agerar coachande bollplank coachar jag flexibelt även inom självledarskap och ledarskap.

Stödsamtal och samtalsterapi

Medarbetare som mår dåligt, har det tungt eller genomgår en kris är välkomna för stödsamtal eller samtalsterapi. Det kan hjälpa medarbetaren att fungera bättre i sin yrkesroll och förebygga sjukskrivning. Därigenom får även du som är ansvarig för dina medarbetare och arbetsgruppen stöd.

För mer information besök min sida Kontakt. Eller besök min mottagning i Stockholm. Här är länken för Google Maps. Glöm inte att boka tid innan besök.

Scroll to Top