Coaching Stockholm

Jag erbjuder coaching i Stockholm för dig som vill ha en coach med djupare kunskaper inom psykologi, vilket jag kan erbjuda då jag är diplomerad både som coach och samtalsterapeut. Utöver att arbeta med klassiska coachingverktyg så hämtar jag mina verktyg ifrån psykosyntes, KBT, ACT och CFT.

Coaching – nå mål och utveckla förmågor

Coaching handlar om att gå från nuläge till ett önskat mål. Du får verktyg att se möjligheter, höja blicken och utveckla nya förmågor för att ta dig förbi hinder. Med coaching kan du nå mål som tidigare verkade nästan ”omöjliga” att nå.

Du får arbeta med dina tanke- och beteendemönster, uppleva hur de påverkar dig och lära dig hur du kan förändra dem. Arbetssättet kan du sen ta med dig och använda på andra områden i livet. På så sätt ökar du din förmåga att utvecklas.

Coaching är handlingsorienterat och bygger på att de nya förmågorna praktiseras mellan sessionerna. Nya beteendemönster kan då skapas och förstärkas.

Med coaching utvecklar du ledarskapet av dig själv och ditt eget liv. Du kan också utveckla din förmåga att leda och samarbeta med andra.

Vilket mål vill du nå?

Vanliga teman för coaching i privatlivet:

 • Förbättra balansen i livet, ökad tillfredsställelse
 • Förändra beteendemönster
 • Stärka självkänslan eller självförtroendet
 • Förbättra sina relationer
 • Ny livsriktning, ta reda på vad man vill
 • Förverkliga drömmar, utveckla kreativitet

Vanliga teman för coaching i yrkeslivet:

 • Ny roll på jobbet, utvecklas i sin yrkesroll
 • Stresshantering
 • Att presentera inför grupp
 • Utveckla sitt inre och yttre ledarskap
 • Utveckla ledarskapsförmågor som t. ex att kommunicera,
  delegera, skapa engagemang, coacha medarbetare
 • Karriärutveckling, omställning

Coaching eller terapi?

Coaching passar dig som är välfungerande i det stora hela och där inte någon djupare problematik är aktuell. Det är lämpligt när man vill arbeta mer handlingsorienterat, framtidsorienterat och få handfast stöd i att ta steg framåt. Terapi kan innehålla coachande delar, men inte tvärtom. I coaching ingår inte att arbeta med bakomliggande orsaker till problem.

Tillvägagångssätt och upplägg

Ett vanligt upplägg är att ha sex till tio sessioner och att ses varannan vecka. Under första sessionen skissar vi på en samtalsplan. Ditt nuläge och ditt önskade läge kartläggs, och vi börjar att titta på resan emellan. Givetvis får du känna dig för att samarbetet känns rätt. Min roll som coach är att hjälpa dig att leta fram dina egna svar och motivation till utveckling. Samt att stötta och utmana med olika verktyg. Mellan sessionerna övas nya beteenden och steg framåt tas. När jag coachar inom ämnen där jag har specialkunskaper ingår även att få råd och tips.

Scroll to Top