Terapimetoder

Metoden ska passa människan

Det finns många olika terapimetoder och skolor, men forskning visar att kvaliteten på den terapeutiska relationen är betydligt viktigare för resultatet av terapin än den enskilda terapimetoden. Därför är det viktigt att samarbetet med din terapeut och grundfilosofin i terapirummet känns rätt för dig.

Psykosyntesen (se nedan), med sin positiva syn på människan och hennes möjligheter, är grunden för mitt arbete som samtalsterapeut. Samtidigt har jag med mig effektiva metoder och verktyg från andra psykologiska skolbildningar, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Det gör att jag som samtalsterapeut kan anpassa terapin till varje klients unika behov. 

Mitt synsätt är att människor är olika och har olika behov. Metoden ska passa människan och inte tvärtom. Dessutom har olika psykologiska skolbildningar sina speciella styrkor och fördelar. Därför är det en fördel att kunna använda sig av kompletterade metoder som samtalsterapeut.

Psykosyntes

Psykosyntes är en psykologi för mänskligt växande. Det är också en lära om empati som accepterar oss som vi är. Genom att kärleksfullt omfatta oss själva manar vi fram det vi kan bli, vår potential. Psykosyntes ingår i den moderna psykologin och ser människan som en helhet bestående av kropp, känslor, intellekt och själ. Tillsammans samverkar de och alla delar bör beaktas i det vi gör annars uppstår obalans.

Psykosyntesen uppmuntrar människan att se personliga svårigheter och olikheter som en möjlighet till utveckling istället för hinder. I varje svårighet vi går igenom, och i det som vi upplever som en brist hos oss själva – där vilar ett frö till utveckling av nya förmågor, läkning och mognad. När vi tar ansvar för vår utveckling kan lära oss att styra våra liv i den riktningen som vi innerst inne önskar.

Det var den italienske psykiatrikern Roberto Assagioli (1888-1974) som utvecklade grunderna i psykosyntesen. Assagioli var efterföljare till Freud inom psykoanalysen, men liksom Jung fann han den för begränsad. Enligt Assagioli fokuserade man inom psykoanalysen alltför mycket på det sjuka hos människan. Psykosyntesen flyttar perspektivet mot människans potential, och mot att stötta och underlätta människans psykologiska utvecklingsprocess. Assagioli hämtade inspiration ur många psykologiska och filosofiska skolor, och från såväl västerländsk vetenskap som österländsk filosofi. Han skapade också redskap så att vi kan omvandla våra insikter till praktiskt handlande.

Eftersom Assagioli tidigt hade ett helhetsperspektiv innehåller psykosyntesen redan från grunden mindfulness (medveten närvaro) som en viktig beståndsdel. Mindfulness har på senare tid också plockats in i nyare terapiformer inom KBT, såsom Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Både psykosyntes och ACT arbetar med att öka den psykologiska flexibiliteten så att individen bättre kan ta vara på de möjligheter som erbjuds i nuet och skapa sig ett liv som känns meningsfullt och rikt.

Metoder som jag integrerar i samtalsterapi

De arbetsmetoder som främst förknippas med psykosyntesen är dialog och vägledda visualiseringar, men betydligt fler kan integreras. Metoderna för en session samtalsterapi väljer jag i första hand utifrån klientens behov och syftena med sessionen. I mitt arbete som samtalsterapeut integrerar jag utvalda metoder och verktyg ifrån nedan psykologiska skolbildningar.

  • Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
  • Compassionfokuserad terapi (CFT)
  • Gestaltterapi
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Nonviolent Communication (NVC)
  • Symboldrama/Schematerapi
Scroll to Top