Terapi: Livsriktning

Ibland kan vi vakna upp i livet och undra vad som är vår rätta livsväg. Kanske har vi tappat bort vår motivation och livsglädje. Det som en gång fyllde oss med lust ger inget längre. Kanske känns livet syrefattigt eller så lider vi av en gnagande otillfredsställelse. Ibland har vi råkat på något nytt och omtumlande, och vet inte hur vi ska få ihop det med vårt gamla jag. En mängd frågor väcks:

  • Vad vill jag och vem är jag?
  • Hur kan jag leva utifrån mig själv?
  • Hur kan jag få tillbaka min motivation och livsglädje?
  • Vad betyder egentligen något?
  • Vågar jag?

Bakgrund till frågor om livsriktning

Hur blev det så här? Det kan finnas olika orsaker. Ibland har vi följt ett yttre manus i livet. Vi har gjort det vi har trott ska skaffa oss tillfredställelse. Utifrån vad andra verkar värdera och det vi lärt oss är eftersträvansvärt. Men vi har glömt att lyssna till vår inre röst.

Det är också lätt att fastna i beteendemönster. Vissa har fastnat i mönster av prestation och kör på av bara farten. Andra har mönster av anpassning och har blivit experter på att anpassa sig till andra. Oavsett vad våra mönster handlar om så finns det en sak gemensamt – när vi fastnar i mönster så tappar vi kontakten med vår genuina vilja och det som i grunden är värdefullt för oss.

När vi etablerat oss i livet och uppfyllt de givna livsmålen kan det väckas en längtan efter något mer. Det finns en dragningskraft i vårt inre, livet vill något mer med oss. Vi kanske blir medvetna om att vi ingår i något större och det blir viktigt att bidra till den helheten. Även det kan ställa saker på ända.

Vägen till klarhet

Som terapeut använder jag ofta kreativa metoder för att bygga upp kontakten med den inre rösten. Poängen med det är dels att stärka kontakten med vårt ”inre signalsystem” och dels att dra nytta av vår omedvetna intelligens. Samtal kan även vara en del, men faran med det talade språket är att vi lätt fastnar i invanda föreställningar och inlärda tankar.

Ett annat arbete är att identifiera beteendemönster och stärka kontakten med vår genuina vilja. Här har Psykosyntesen bra metoder. Vi kan också behöva utveckla nya förhållningssätt och egenskaper för att stödja vår nya livsriktning. Ett uttryck för vår genuina vilja är våra värden i livet, det som är värdefullt och meningsfullt. Inom Acceptance & Commitment Therapy (ACT) finns redskap för att konkretisera vår nya livsriktning i form av värden och handfasta steg.

Scroll to Top