Coaching

Nå mål och utveckla förmågor

Coaching handlar om gå från nuläge till ett önskat mål. Du får verktyg att se möjligheter, höja blicken och utveckla nya förmågor för att ta dig förbi hinder. Med coaching kan du nå mål som tidigare verkade nästan ”omöjliga” att nå.

Du får arbeta med dina tanke- och beteendemönster, uppleva hur de påverkar dig och lära dig hur du kan förändra dem. Arbetssättet kan du sen ta med dig och använda på andra områden i livet. På så sätt ökar du din förmåga att utvecklas.

Coaching är handlingsorienterat och bygger på att de nya förmågorna praktiseras mellan sessionerna. Utöver att arbeta med klassiska coachingverktyg så hämtar jag mina verktyg som coach ifrån psykosyntes, KBT och ACT.

Med coaching utvecklar du ledarskapet av dig själv och ditt egna liv. Du kan också utveckla din förmåga att leda och samarbeta med andra.

Vilket mål vill du nå?

Vanliga teman för coaching i privatlivet:

 • Ändra sin livsstil; träning, hälsa, balans mm
 • Bli mer tydlig, sätta gränser
 • Finna mening, ta reda på vad man vill
 • Bli bättre att fatta beslut och genomföra
 • Stärka självkänslan
 • Förverkliga drömmar, utveckla kreativitet

Vanliga teman för coaching i yrkeslivet:

 • Ny roll på jobbet/utvecklas i yrkesroll
 • Stresshantering
 • Att presentera inför grupp
 • Utveckla sitt yttre och inre ledarskap
 • Utveckla ledarskapsförmågor som kommunikation, samarbete,
  delegering, skapa engagemang, ge feedback
 • Karriärutveckling/omställning